Stort test – jämför hur många lumen olika pannlampor ger – på riktigt!

Uppdaterat 161119

Att jämföra pannlampor från olika tilverkare gällande ljusstyrka har tidigare varit mycket svårt för dig som konsument! De olika tillverkarna har alla olika sätt att mäta ljuset och ljusstyrkan och enda sättet har egentligen varit att jämföra dem i praktiken, eller genom att studera ljusbilder. Tills nu!

Trots att detta test har några år på nacken, samt att flera av modellerna redan utgått ur sortimentet kvarstår den viktigaste slutsatsen av detta test; du kan inte jämföra lumental mellan olika tillverkare. Alla tillverkare anger lumen olika - en del har teoretiska värden och en del har uppmätta värden (men med olika utrustning). Det gör att om du inte har tillgång till väldigt avancerad utrustning ska du inte stirra dig blind på lumentalen. Det viktigaste när du väljer lampa är att välja en som lyser tillräckligt mycket för det JUST DU ska använda den till. Det är också viktigt att se till hur ljuset sprids, så att inte allt ljus lyser i en smal tunnel rakt fram. Då har du nämligen inte så stor nytta av det, oavsett hur många lumen din lampa ger.

Lampspecialisten.se lät 2010 göra mätningar av de då ledande pannlamporna i ett kalibrerat ljuslaboratorium hos en "stor svenskt fordonstillverkare" (som ej vill figurera med namn i detta test). Maskinen som använts för mätningarna är ett sk. goniofotometer av märket X-Rite (http://www.optronik.de/Goniophotometer.pdf) modell SMS-10h. Mer seriös mätutrustning finns inte för denna typ av mätning...

Goniometer

Bild från:  http://www.optronik.de/plm-goniophotometers.shtml där du även kan läsa lite mer info om testutrustningen som använts.

Vill du veta mer om hur man mäter lumen och vad lumen, lux, candela betyder?

Besök vår sida om led och lumen

Test - hur många lumen mäter pannlamporna på riktigt

Testutrustningen mäter med vinkelupplösning på 1 grad (för att det skall gå rimligt snabbt) och multiplicerar med belyst area (det räknar maskinen och dess mjukvara ut själv) och på så vis får man fram lumen. Värt att notera är att vi bara mäter lux inom vinkelområdet (V-45 till V+45 och H-60 till H+60) och integrerar fram lumentalet inom denna area. Dock har du som löpare ingen nytta av ljus utanför detta område och dels så har lamporna i princip ingen intensitet utanför detta område (kanske missar man någon enstaka lumen).
 
Enligt de ISO-standarder som finns för mätning av ljus så utförs mätningen på 25 meters avstånd. Sen är det egentligen så att illuminansen (lx) kan beräknas för alla upptänkliga avstånd (det är en matematisk formel).

Såhär tolkar du siffrorna:
Det intressantaste uppgifterna hittar du i den översta raden för varje lampa under tröskelvärde 0. Här kan du se hur mycket ljus, dvs total mängd lumen en lampa ger. Denna siffra är även markerad med fet text och det är denna du kan jämföra med övriga lampor i testet (och även med tillverkarens egna siffror).

Övriga resultat under "Tröskelvärde" - dvs 0.25, 0.5 och 1 anger den totala mänden ljus över detta Lux-värde. Dessa siffror ger en inblick i hur mycket spridning man har på ljuset.

Maximum-värdet talar om vilken lampa som ger mest ljus i maximum-punkten på 25 meters avstånd.

Bilderna visar det det ljus som når fram till mätytan på 25 meters avstånd och som är större än gränsvärdet 0.1 lux och ger alltså inte en fullständig bild över spridningen. 

Felmarginal:
I detta test har vi bara mätt en lampa från varje modell. Vi har också satt en spridningsvinkel, vilket kan begränsa området något (beskrivet ovan).

Testresultat:

Det intressanta i denna test är att du kan jämföra total ljusmängd mellan olika tillverkare, antal lumen. Vi kan konstatera att Petzl ligger helt klart bäst i jämförelse med sina egna värden - de är alltså testets stora vinnare då deras siffror talar mest sanning och ger dig som konsument en så sann bild som möjligt över antelet lumen för respektive lampa.

Återigen kan vi konstatera att du ska ta tillverkarnas siffor med en nypa salt och att du inte kan jämföra olika märken, utan att göra en test likt denna.

Testet som helhet:
Copyright lampspecialisten.se. Bilder, resultat och texter får inte användas i andra sammanhang utan vårt godkännande. Länkar till denna sida är dock ok.

Lampa Mätvinkel Tröskelvärde Område med belysning Totalt antal lumen
[deg] [lx], @25m [m2], sphere@25m [lumen], sum
Halogen 20W H:-60/+60 V:-45/+45 0 2145 165
H:-60/+60 V:-45/+45 0,25 104 88
H:-60/+60 V:-45/+45 0,5 70 76
H:-60/+60 V:-45/+45 1 35 52
Petzl Ultra H:-60/+60 V:-45/+45 0 2145 315
Petzls uppgift: H:-60/+60 V:-45/+46 0,25 185 192
350 lumen H:-60/+60 V:-45/+47 0,5 125 171
H:-60/+60 V:-45/+48 1 75 135
Kinalampa H:-60/+60 V:-45/+45 0 2145 363
Tillverkarens uppgift: H:-60/+60 V:-45/+46 0,25 233 220
900 lumen H:-60/+60 V:-45/+47 0,5 101 176
H:-60/+60 V:-45/+48 1 56 145
Mila Zenith H:-60/+60 V:-45/+45 0 2145 314
Milas uppgift: H:-60/+60 V:-45/+46 0,25 241 233
1000 lumen H:-60/+60 V:-45/+47 0,5 138 196
H:-60/+60 V:-45/+48 1 72 150
Mila Sirius H:-60/+60 V:-45/+45 0 2145 589
Milas uppgift: H:-60/+60 V:-45/+46 0,25 438 486
1500 lumen H:-60/+60 V:-45/+47 0,5 279 430
H:-60/+60 V:-45/+48 1 156 344
Lupine Wilma H:-60/+60 V:-45/+45 0 2145 818
Lupines uppgift: H:-60/+60 V:-45/+46 0,25 275 759
920 lumen H:-60/+60 V:-45/+47 0,5 201 733
H:-60/+60 V:-45/+48 1 134 685
Lupine Betty H:-60/+60 V:-45/+45 0 2145 993
Lupines uppgift H:-60/+60 V:-45/+46 0,25 250 925
1750 lumen H:-60/+60 V:-45/+47 0,5 173 897
H:-60/+60 V:-45/+48 1 128 867
Lupine Tesla H:-60/+60 V:-45/+45 0 2145 382
Lupines uppgift: H:-60/+60 V:-45/+46 0,25 307 252
700 lumen H:-60/+60 V:-45/+47 0,5 128 192
H:-60/+60 V:-45/+48 1 64 148
Silva Alpha 2145 265
Silvas uppgift 337 201
saknas 83 105
19

45